Konkurs za radno mjesto: Glavni knjigovođa Konkurs za radno mjesto: Glavni knjigovođa

Društvo za promet i usluge INTERPROMET d.o.o. Novi Grad, kao jedna od vodećih veledrogerija na prostorima Bosne i Hercegovine, raspisuje konkurs za radno mjesto:

Glavni knjigovođa

Uslovi za kandidate:

 • Imaju završen ekonomski fakultet,
 • obavljen pripravnički staž,
 • visok stepen preciznosti, odgovornosti i organizovanosti,
 • komunikativni su, skloni timskom radu i naklonjeni inovacijama,
 • poželjan rad na istim ili sličnim poslovima,
 • znaju engleski jezik,
 • vladaju Microsoft Office paketom,
 • želju za ličnim i profesionalnim usavršavanjem,
 • poželjna vozačka dozvola B kategorije.

Mjesto rada:Novi Grad Republika Srpska

 Odgovornost i zadaci:

 • Obračun plate, izrada i slanje prijava Poreskoj upravi (MOP-prijave),
 • izrada i slanje prijava za komunalnu i republičku taksu kao i prijava za ostale naknade,
 • blagovremeno, precizno i kvalitetno knjiženje poslovnih promjena u skladu sa kontnim planom i MRS,
 • učestvuje  u pripremi i izradi finansijskih izvještaja,
 • učestvuje u  reviziji poslovanja;
 • učestvuje u radu sa inspekcijskim organima,
 • usklađivanje finansijskih kartica sa poreskom upravom,
 • vodjenje pomoćne evidencije osnovnih sredstava kao i obračun amortizacijem,
 • obavlja i ostale poslove po nalogu pretpostavljenog. 

Nudimo:

 • Rad u ambicioznom i kreativnom timu u odličnoj radnoj atmosferi,
 • kontinuirano usavršavanje i mogućnost da uspjehom afirmišete sebe u profesionalnom i personalnom smislu,
 • mogućnost napredovanja i stimulativni lični dohodak.

Molimo Vas da svoju radnu biografiju i molbu pošaljete na e-mail adresu:snjezanadrakulic@interpromet.biz ili na adresu Mladena Stojanovića 117a Banjaluka.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. Rok za podnošenje prijava: 15 dana od dana objavljivanja konkursa.


nazad

Ukoliko niste registrovani, zahtev za registraciju možete popuniti ovdje