Vizit karta

Interpromet d.o.o. Novi Grad
Kulska obala bb
79220 Novi Grad, RS, BiH
Bosna i Hercegovina
Tel. +387(0)52-720-260
Fax +387(0)52-720-282
E-mail: office@interpromet.biz
www.interpromet.biz

Poslovna jedinica Banja Luka
Mladena Stojanovića 117a
78 000 Banja Luka, RS, BiH
Tel.+387 (51) 348 160
Fax+387 (51) 348 172
E-mail: officebanjaluka@interpromet.biz


Poslovna jedinica Sarajevo
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo, FBiH, BIH
Tel: +387(33)719 375
Fax: +387(33)719 376
E-mail. officesarajevo@interpromet.biz

MB: 01334204
JIB: 4400757980005
PDV: 0400757980005

Upisan u sudski registar kod Osnovnog suda u Banja Luci
Br. 057-0-Reg-10-001528,
Osnivački kapital 5.000,00 KM

Transakcioni računi:
555-007-00207593-24,
562-007-00001561-28,
567-363-11004060-20,
338-350-22527488-49

Aktuelno

Akcija Alvead Pharm

Akcija Alvead Pharm

05. decembar 2019.

detaljnije
Akcija Mylan EPD

Akcija Mylan EPD

02. decembar 2019.

detaljnije
Akcija Natural Wealth

Akcija Natural Wealth

02. decembar 2019.

detaljnije
Ukoliko niste registrovani, zahtev za registraciju možete popuniti ovdje