Lupriv

Zdravstvena ustanova apoteke Lupriv registrovana je kompanija koja se bavi farmaceutskom trgovačkom djelatnošću i koja predstavlja deo Lupriv grupe. Sjedište ustanove koja kontinuirano posluje od 1994. godine je u Mostaru.
Ustanova broji ukupno 15 apoteka na području Bosne i Hercegovine.

Razvojna intencija vlasnika je ekspanzija poslovanja proširenjem na šire područje Bosne i Hercegovine u okviru čega se priprema otvaranje nove poslovne jedinice.

Lokacije ZU Lupriv:

Naziv Adresa Telefon/
Fax
E-pošta
Centrala Radočkih
Branitelja bb, Mostar
036/350-530
036/350-531
ljekarne.lupriv@tel.net.ba
 Lupriv 1
 Mostar
 Ulica Kralja Tomislava 4  036/332-636
036/332 -636
 lupriv@lupriv.com
 Lupriv 2
 Mostar
 Kneza Višeslava 77 b  036/321-931
036/321-931
 lupriv@lupriv.com
 Lupriv 3
 Mostar
 Kraljice Katarine 25  036/331-283
036/331-283
 lupriv@lupriv.com
 Lupriv 4
 Mostar
 Kardinala Stepinca 9  036/328-268
036/328-268
 lupriv@lupriv.com
 Lupriv 5
 Mostar
 Splitska 5  036/326-292
036/326-292
 lupriv@lupriv.com
 Lupriv 6
 Mostar
 Dubrovačka ulica bb  036/319-110
036/319-110
 lupriv@lupriv.com
 Lupriv 7
 Mostar
 Rude Hrozniceka bb  036/305-307
036/305-307
 lupriv@lupriv.com
 Lupriv 8
 Mostar
 Kneza M.V. Humskog bb  036/321-353
036/321-353
 lupriv@lupriv.com
 Lupriv 9
 Mostar
 Potoci 56  036/345-393
036/345-393
 lupriv@lupriv.com
 Lupriv 10
 Sarajevo
 Grbavička 85  033/664-795
033/664-795
 lupriv10@lupriv.com
 Lupriv 11
 Sarajevo
 Skenderija 5  033/216-505
033/216-505
 lupriv11@lupriv.com
 Lupriv 12
 Mostar
 Maršala Tita 110 036/551-284
036/551-284
 lupriv@lupriv.com
 Lupriv 13
 Mostar
 S. Radića 37  036/323-312
036/323-312
 lupriv@lupriv.com
 Lupriv 14
 Sarajevo
 Džemala Bijedića bb  033/803-097
033/803-097
 lupriv14@lupriv.com
 Lupriv 15
 Sarajevo
 Vrazova 22  033/213-579
033/213-579
 lupriv15@lupriv.com
 

Ukoliko niste registrovani, zahtev za registraciju možete popuniti ovdje