Interpromet raspisuje konkurs za radno mjesto Saradnik rukovodica prodajnog tima Interpromet raspisuje konkurs za radno mjesto Saradnik rukovodica prodajnog tima

Društvo za promet i usluge INTERPROMET d.o.o. Novi Grad, kao jedna od vodećih veledrogerija na prostorima Bosne i Hercegovine, raspisuje konkurs za radno mjesto:

Saradnik rukovodica prodajnog tima

Uslovi za kandidate:

 • imaju završen farmaceutski fakultet,
 • komunikativni su, skoloni timskom radu i naklonjeni inovacijama,
 • obavljen pripravnički staž i položen stručni ispit,
 • znaju engleski jezik,
 • vladaju Microsoft Office paketom,

Mjesto rada:Sjedište društva Novi Grad

 Odgovornost i zadaci:

 • učestvuje u rukovođenju sa radom Referenata prodaje,
 • prati realizaciju forsirane prodaje, mrtvog lagera, kratkih rokova,
 • učestvuje u koordiniranju rada Referenata prodaje sa radom Regionalnih menadžera prodaje,
 • učestvuje u koordiniranju sa službom nabavke u vezi narudžbi preparata novih asortimana i prati realizaciju istih,
 • prati informacije na tržištu koje se tiču klijenata, robe, konkurencije,
 • učestvuje u praćenju realizacije nedeljnog, mjesečnog i godišnjeg plana prodaje i realizacije naplate,
 • pomaže u izradi radnih procedura i uputstava,
 • koordinira i pomaže u organizaciji prezentacija i seminara za klijente.

Nudimo:

 • Rad u ambicioznom i kreativnom timu u odličnoj radnoj atmosferi,
 • kontinuirano usavršavanje i mogućnost da uspjehom afirmišete sebe u profesionalnom i personalnom smislu,
 • mogućnost napredovanja i stimulativni lični dohodak.

Molimo Vas da svoju radnu biografiju i molbu pošaljete na e-mail adresu:snjezanadrakulic@interpromet.biz ili na adresu Mladena Stojanovića 117a Banjaluka.

Rok za podnošenje prijava: 15 dana od dana objavljivanja oglasa


nazad

Ukoliko niste registrovani, zahtev za registraciju možete popuniti ovdje