Zavodi zdravstvenog osiguranja

Kompanija Interpromet Novi Grad d.o.o. dugi niz godina važi za jednog od najpouzdanijih dobavljača farmaceutskih proizvoda, koji obavlja djelatnost po najvišim standardima profesije.

Takav pristup poslovanju nas je preporučio i omogućio nam uspješnu saradnju sa sledećim zavodima:
Fond zdravstvenog osigruanja Republike Srpske i
Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH.

Aktuelno

Akcija Salveo

Akcija Salveo

11. decembar 2018.

detaljnije
Akcija IP PET

Akcija IP PET

10. decembar 2018.

detaljnije
Ukoliko niste registrovani, zahtev za registraciju možete popuniti ovdje