Politika kvaliteta

Interpromet je veledrogerija koja teži ka liderskoj poziciji u BiH. Opredjeljeni smo za postizanje poslovne izvrsnosti, beskompromisnim promovisanjem kvaliteta do prevazilaženja očekivanja naših kupaca.

Stručan i kvalitetan kadar, uz pomoć vlastitih resursa, svakodnevno pomjera granice uspješnog poslovanja. Kontinuiranje edukacije zaposlenih obezbjeđuju njihovu kompetentnost za ispunjavanje složenih zahtjeva koje pred njih postavlja savremeni način poslovanja.

Uspostavljanje partnerskih odnosa sa našim kupcima i dobavljačima uz istovremeno poštovanje njihovih spesifičnosti, temeljnih na profesionalnom odnosu i principima dugoročne saradnje.

Stalno poboljšanje i razvoj preduzeća, poštovanje principa dobre distributerske prakse, usvajanje novih standarda iz oblasti farmaceutske djelatnosti, odraz su maksimalne posvećenosti menadžmenta Interprometa.

Interpromet primjenjuje specifičan, sistemski, pristup upravljanja poslovnim procesima uz potpunu usaglašenost sa legislativom.

Veliku pažnju Interpromet posvećuje unutrašnjoj sinergiji, brizi o zaposlenima, poboljšanju uslova rada, bezbjednosti na radu, kao i očuvanju životne sredine.

Tragajući za novim načinima za poboljšanje performansi cjelokupnog poslovnog sistema, a u cilju zadovoljenja potreba naših kupaca, nastavljamo sa promovisanjem kvaliteta, kao strateškog sredstva za ostvarivanje i očuvanje konkurentske prednosti.

Ukoliko niste registrovani, zahtev za registraciju možete popuniti ovdje