Organizaciona struktura

Organizaciona shema kompanije Interpromet Novi Grad

Organizaciona struktura kompanije Interpromet (+ klik na sliku za uvećanje)


Sjedište kompanije:

Interpromet d.o.o.
Kulska obala bb, 79220 Novi Grad

Tel: +387(52)720 260
Fax: +387(52)720 282
E-mail: 
office@interpromet.biz


Direktor:
Dragan Pilipović
Tel: +387(52)720 261
E-mail: draganpilipovic@interpromet.biz

Rukovodilac službe računovodstva:
Biljana Janjetović
Tel: +387(52)720 269
E-mail: biljanajanjetovic@interpromet.biz

Rukovodilac službe finansija:
Suzana Mrđa
Tel: +387(52)720 268
E-mail: suzanamrdja@interpromet.biz 

Rukovodilac službe logistike:
Mladen Vujanović
Tel: +387(52)720 274
E-mail: mladenvujanovic@interpromet.biz

Rukovodilac kancelarije sistema upravljanja kvalitetom (SUK):
Dušan Šuica
Tel. +387(0)52 720 263
E-mail: dusansuica@interpromet.biz

Rukovodilac odjeljenja skladišta:
Žarko Pilipović
Tel: +387(52)720 260
E-mail: zarkopilipovic@interpromet.biz

Odgovorna osoba za prijem i izdavanje lijekova 
i pregled dokumentacije:
mr ph Svjetlana Majkić
Tel: +387(52)720 260
E-mail: svjetlanamajkic@interpromet.biz

Regionalni menadžeri prodaje:

Branka Ćulibrk
Tel: +387(51)348 173
Mob: +387(65)399 878
E-mail: brankaculibrk@interpromet.biz

Tomo Planinić
Tel:+387(65)863 083
E-mail: tomoplaninic@interpromet.biz

Vladimir Vrančić
Mob: +387(65)014 948
E-mail: vladimirvrancic@interpromet.biz

Milana Milinković

Mob: +387(65)706 438
E-mail: milanamilinkovic@interpromet.biz

Adela Šehović 
Mob: +387 66681404
E-mail: 
 adelasehovic@interpromet.biz 


Sanja Perić
Mob: +387(65)144 239
E-mail: sanjaperic@interpromet.biz


Referenti prodaje:


Rukovodikac prodajnog tima:
Bojana Balaban
Tel: +387(52)720 260
E-mail: bojanabalaban@interpromet.biz

Tajana Radanović
Tel: +387(52)720 262
E-mail: tajanaradanovic@interpromet.biz

Adrijana Maran
Tel: +387(52)720 266
E-mail: adrijanamaran@interpromet.biz

Nikolina Grbić
Tel: +387(52)720 289
E-mail: nikolinagrbic@interpromet.biz

Darko Stupar
Tel: +387(52)720 288
E-mail: darkostupar@interpromet.biz

Maja Gavranović
Tel: +387(52)720 265
E-mail: majagavranovic@interpromet.biz

Milica Samac
Tel: +387 (52)720 285
E-mail: milicasamac@interpromet.biz

Miroslav Marčeta
Tel: +387(52)720 267
E-mail: miroslavmarceta@interpromet.biz

Sanja Pavković
Tel: +387 (52)720 286
E-mail: sanjapavkovic@interpromet.biz

Maja Japundža
Tel: +387 (52)720 260
E-mail: majajapundza@interpromet.biz

Ivana Vejnović
Tel: +387 (52)720 264
E-mail: ivanavejnovic@interpromet.biz

Ivana Blanuša
Tel. +387 (52)720 284 
E-mail: ivanablanusa@interpromet.biz


Poslovna jedinica Banjaluka


Mladena Stojanovića 117a
78 000 Banja Luka

Tel: +387(51)348 160
Fax: +387(51)348 172
E-mail: officebanjaluka@interpromet.biz

Direktor nabavke i prodaje:
mr ph spec. Biljana Ševarika

Tel: +387(51)348 175
E-mail: biljanasevarika@interpromet.biz

Rukovodilac službe nabavke:
mr ph spec. Natalija Guzijan

Tel: +387(51)348 177
E-mail: natalijaguzijan@interpromet.biz

mr ph Rada Kostadinović Rakita
Tel: +387(51)348 167
E-mail: radarakita@interpromet.biz

mr ph  Nikolina Ćulibrk
Tel: +387(51)348 160
E-mail: nikolinaculibrk@interpromet.biz

Rukovodilac službe za razvoj:
mr ph Maja Cvijić

Tel: +387(51)348 174
E-mail: majacvijic@interpromet.biz 

Menadžer za javne nabavke:
dipl.oec. Siniša Simić
Tel: +387(51)348 179
E-mail: 
sinisasimic@interpromet.biz

dipl. ing Sonja Rašević
Tel: +387(51)348 179
E-mail: sonjarasevic@interpromet.biz

Dijana Tolimir
Tel: +387(51)348 173
E-mail: dijanatolimir@interpromet.biz

Rukovodilac službe za odnose sa javnošću:
Nebojša Tojagić

Tel: +387(51)348 179 
E-mail: nebojsatojagic@interpromet.biz

Rukovodilac službe pravnih poslova i ljudskih resursa:
Snježana Drakulić
Tel: +387(51)348 178
E-mail: snjezanadrakulic@interpromet.biz


Poslovna jedinica Sarajevo


Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo


Tel: +387(33)719 375
Fax: +387(33)719 376
E-mail: officesarajevo@interpromet.biz

Aktuelno

Akcija Krka RX

Akcija Krka RX

01. avgust 2024.

detaljnije
Akcija Krka Xerdoxo

Akcija Krka Xerdoxo

01. avgust 2024.

detaljnije
Akcije Krka OTC

Akcije Krka OTC

01. avgust 2024.

detaljnije
Ukoliko niste registrovani, zahtev za registraciju možete popuniti ovdje