Vizit karta

Interpromet d.o.o. Novi Grad
Kulska obala bb
79220 Novi Grad, RS
Bosna i Hercegovina
Tel. +387(0)52-720-260
Fax +387(0)52-720-282
 
Kancelarija u Banjoj Luci
Mladena Stojanovića 117a
78 000 Banja Luka, RS, BiH
Tel.+387 (51) 348 160
Fax+387 (51) 348 172
 
 
Kancelarija u Sarajevu
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo, FBiH, BIH
Tel: +387(33)719 375
Fax: +387(33)719 376
 
 
JIB (PIN): 4400757980005
PDV Br: 400757980005
 
Tekući računi:
555-007-00207593-24,
562-007-00001561-28,
567-363-11004060-20,
338-350-22527488-49

Aktuelno

Akcija Krka RX

Akcija Krka RX

01. avgust 2024.

detaljnije
Akcija Krka Xerdoxo

Akcija Krka Xerdoxo

01. avgust 2024.

detaljnije
Akcije Krka OTC

Akcije Krka OTC

01. avgust 2024.

detaljnije
Ukoliko niste registrovani, zahtev za registraciju možete popuniti ovdje