Vizit karta

Interpromet d.o.o. Novi Grad
Kulska obala bb
79220 Novi Grad, RS, BiH
Bosna i Hercegovina
Tel. +387(0)52-720-260
Fax +387(0)52-720-282
E-mail: office@interpromet.biz
www.interpromet.biz

Poslovna jedinica Banja Luka
Mladena Stojanovića 117a
78 000 Banja Luka, RS, BiH
Tel.+387 (51) 348 160
Fax+387 (51) 348 172
E-mail: officebanjaluka@interpromet.biz


Poslovna jedinica Sarajevo
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo, FBiH, BIH
Tel: +387(33)719 375
Fax: +387(33)719 376
E-mail. officesarajevo@interpromet.biz

MB: 01334204
JIB: 4400757980005
PDV: 0400757980005

Upisan u sudski registar kod Osnovnog suda u Banja Luci
Br. 057-0-Reg-10-001528,
Osnivački kapital 5.000,00 KM

Transakcioni računi:
555-007-00207593-24,
562-007-00001561-28,
567-363-11004060-20,
338-350-22527488-49

Ukoliko niste registrovani, zahtev za registraciju možete popuniti ovdje