Hemofarm

Hemofarm A.D.
Vršac, Srbija
www.hemofarm.com


Koncern Hemofarm je regionalni lider u oblasti proizvodnje i plasmana lijekova.Tokom pet decenija postojanja, u  izgradnju proizvodnog kompleksa Hemofarma utkani su kapital, znanje, kompetentnost i energija.

U proizvodnji lijekova Hemofarm je odgovorio visokim standardima branše. Pogoni su usklađeni sa aktuelnim zahtjevima GMP-a, a evropski certifikati garantuju najviši nivo kvaliteta proizvoda.

Rezultati napora i orjentacije na izvozna tržišta su značajna međunarodna priznanja i certifikati (FDA, GMP, MCA, CE, PIC...) kao potvrda da današnji proizvodni pogoni Hemofarm koncerna garantuju najviši nivo kvaliteta kako sopstvene, tako i uslužne proizvodnje.
U pogonima Hemofarm koncerna u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj i Rusiji, proizvode se uglavnom sve poznate forme farmaceutskih proizvoda. Izgrađeni ili usklađeni sa aktuelnim zahtjevima GMP-a, ti pogoni predstavljaju pouzdan i elastičan oslonac planiranja skoro bilo koje tržišne strategije firme.

Sistem obezbjeđenja kvaliteta i autonomni sektor kontrole kvaliteta i razvoja pružaju punu podršku proizvodnji i predstavljaju garanciju kvaliteta i sigurnosti proizvoda i procesa.
 

AMOKSICILIN caps.16 x 500 mg
DIKLOFENAK Retard tbl. 20 x 100 mg
HEMOMYCIN caps. 6 x 250 mg
MILENOL tbl. 28 x 12,5 mg
MONIZOL tbl. 30 x 20 mg
MONIZOL RETARD STADA 50x40 mg
PANKLAV tbl. 20 x (500 + 125) mg
PRESOLOL tbl.30 x 100 mg
PRESOLOL tbl. 56 x 50 mg
PRILENAP H tbl. 20x(10+25)mg
PRILENAP HL tbl.20x( 10+12,5)mg
PRILENAP tbl. 20 x 20 mg
RAPTEN DUO tbl. 30 x 75 mg
VAZOTAL tbl. 20 x 10 mg
DILCORAN tbl.20 x 80 mg
HEMOKVIN Plus tbl. a 20
HEMOKVIN tbl. 20 x 20 mg
FIZIOLOŠKI Rastvor - NaCl inf. 500 ml
GLUCOSI inf. 5 % 500 ml
RINGEROV- NaCl inf.com.500 ml

Aktuelno

Akcija Krka RX

Akcija Krka RX

03. oktobar 2023.

detaljnije
Pharmalife akcija

Pharmalife akcija

03. oktobar 2023.

detaljnije
Ukoliko niste registrovani, zahtev za registraciju možete popuniti ovdje