JU Apoteke Sarajevo

JU Apoteke Sarajevo sa svojih 47 poslovnih jedinica na raspolaganju je građanima Sarajevskog i Zeničko – Dobojskog kantona. www.apoteke-sarajevo.ba

LOKACIJE JU APOTEKE SARAJEVO

NAZIV

ADRESA

TELEFON

MAIL ADRESA

POZORIŠTE

Branilaca Sarajeva 21

033/259-620

as.pozoriste@apoteke-sarajevo.ba

SKENDERIJA

Reisa Dž. Čauševića 4

033/714-290

as.skenderija@apoteke-sarajevo.ba

VRAZOVA

Vrazova 11

033/266-535

as.vrazova@apoteke-sarajevo.ba

KOŠ.BRDO

Braće Begić 4

033/270-200

as.kosevskobrdo@apoteke-sarajevo.ba

M.DVOR

Maršala Tita 1

033/552-130

as.marijindvor@apoteke-sarajevo.ba

MEJTAŠ

Čekaluša 29

033/262-410

as.mejtas@apoteke-sarajevo.ba

BREKA

Himze Polovine bb

033/264-150

as.breka@apoteke-sarajevo.ba

CENTAR

Maršala Tita 40

033/714-270

as.centar@apoteke-sarajevo.ba

KOŠEVO

Bolnička 9

033/264-120

as.kosevo@apoteke-sarajevo.ba

BAŠČARŠIJA

Obala Kulina bana 40

033/272-300

as.bascarsija@apoteke-sarajevo.ba

BOSNA

Zelenih beretki 17

033/272-770

as.bosna@apoteke-sarajevo.ba

LOGAVINA

Logavina 9

033/272-240

as.logavina@apoteke-sarajevo.ba

SEDRENIK

Sedrenik 69

033/272-210

as.sedrenik@apoteke-sarajevo.ba

STARI GRAD

Fra Grege Martića 2

033/271-990

as.starigrad@apoteke-sarajevo.ba

VRATNIK

Mustafe Dovadžije 17

033/271-450

as.vratnik@apoteke-sarajevo.ba

A. NASELJE

Rudolfa R. Tomića 5

033/767-290

as.aerodromskonaselje@apotekesarajevo.ba

BUĆA POTOK

Adema Buće 70

033/715-380

as.bucapotok@apoteke-sarajevo.ba

DOBRINJA

Salke Lagumdžije 15

033/766-380

as.dobrinja@apoteke-sarajevo.ba

NOVI GRAD

Trg međ.prijateljstva 7

033/768-230

as.novigrad@apoteke-sarajevo.ba

OTOKA

Gradačačka 24

033/715-360

as.otoka@apoteke-sarajevo.ba

RAJLOVAC

Rajlovačka cesta 41

033/765-505

as.rajlovac@apoteke-sarajevo.ba

SAR. POLJE

Mojmilska bb

033/760-490

as.sarajpolje@apoteke-sarajevo.ba

ŠVRAKINO

Safeta Hadžića bb

033/715-370

as.svrakino@apoteke-sarajevo.ba

ČENGIĆ VILA

Bul. M.Selimovića 21

033/271-620

as.cengicvila@apoteke-sarajevo.ba

GRBAVICA

Grbavička 14b

033/715-390

as.grbavica@apoteke-sarajevo.ba

HITNA

Kolodvorska 14

033/716-330

as.hitna@apoteke-sarajevo.ba

IMPORTANNE

Zmaja od Bosne 7 –7A

033/592-461

as.importanne@apoteke-sarajevo.ba

KOVAČIĆI

Zagrebačka 27

033/713-550

as.kovacici@apoteke-sarajevo.ba

N.SARAJEVO

Zmaja od Bosne 51

033/713-830

as.novosarajevo@apoteke-sarajevo.ba

POFALIĆI  D.

Hamdije Čemerlića 17

033/713-155

as.pofalici2@apoteke-sarajevo.ba

POFALIĆI G.

Humska 64

033/715-350

as.pofalicigornji@apoteke-sarajevo.ba

VELEŠIĆI

Mustafe Behmena 24a

033/263-780

as.velesici@apoteke-sarajevo.ba

HRASNICA

Put Famosa 1

033/429-380

as.hrasnica@apoteke-sarajevo.ba

ILIDŽA

Emira B. Čarlija 15

033/762-180

as.ilidza@apoteke-sarajevo.ba

VOGOŠĆA

Igmanska 56

033/424-250

as.vogosca@apoteke-sarajevo.ba

K. GLAVA

Kobilja Glava b.b.

033/426-800

as.kobiljaglava@apoteke-sarajevo.ba

HADŽIĆI

Hadželi 80

033/428-220

as.hadzici@apoteke-sarajevo.ba

ILIJAŠ

Hašima Spahića 23

033/428-810

as.ilijas@apoteke-sarajevo.ba

SREDNJE

Srednje b.b.

033/489-200

as.srednje@apoteke-sarajevo.ba

TRNOVO

Trnovo b.b.

033/439-099

as.trnovo@apoteke-sarajevo.ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktuelno

Akcija Krka RX

Akcija Krka RX

03. oktobar 2023.

detaljnije
Pharmalife akcija

Pharmalife akcija

03. oktobar 2023.

detaljnije
Ukoliko niste registrovani, zahtev za registraciju možete popuniti ovdje